NÁHRADNÉ DIELY

AGZAT

VARI

Náhradné diely VARI
1 Gufero 17x35x10 28 Valec
2 Ložisko 6203 2RS 29 Závrtná skrutka M8
3 Vymedzovacia podložka 30 Tesnenie Valca
4 Kľuková hriadeľ zostava 31 Objímka
5 Pero 3x5 32 Spodok filtra
6 Ložisko 6303 RS 33 Čistiaca vložka
7 Čap piestu 34 Skrutka M8x12
8 Poistný krúžok 14 35 Podložka Ø8
9 Piestny krúžok 36 Vrch Filtra
10 Vymedzovacia podložka 37 Pryžové koleno
11 Piest 38 Hadicová spona
12 Ihlové ložisko 39 Tesniaci krúžok
13 Ojnica 40 Matica M8
14 Ložisko 18x24x13 41 Podložka Ø8
15 Kľukový čap 42 Skrutka B3,9x19
16 Tesnenie kľukovej skrine 43 Podložka Ø4
17 Štift M8x153 44 Rozperná trubka
18 Podložka Ø6 45 Mriežka
19 Matica M6 46 Clona
20 Matica hlavy valca 47 Tieniaci plech
21 Podlžka Ø8 48 Tlmič výfuku zostava
22 Hlava valca 49 Tesnenie výfuku
23 Matica M6 50 Skrutka M8x12
24 Podložka Ø6 51 Podložka Ø5
25 Tesnenie 52 Podložka pérová Ø5
26 Izolačná podložka 53 Matica M5
27 Štift M6x30

Náhradné diely VARI

1 Gufero 17x35x10                                                           28 Valec
2 Ložisko 6203 2RS                                                          29 Závrtná skrutka M8
3 Vymedzovacia podložka                                                30 Tesnenie Valca
4 Kľuková hriadeľ zostava                                               31 Objímka
5 Pero 3x5                                                                        32 Spodok filtra
6 Ložisko 6303 RS                                                           33 Čistiaca vložka
7 Čap piestu                                                                     34 Skrutka M8x12
8 Poistný krúžok 14                                                          35 Podložka Ø8
9 Piestny krúžok                                                               36 Vrch Filtra
10 Vymedzovacia podložka                                             37 Pryžové koleno
11 Piest                                                                            38 Hadicová spona
12 Ihlové ložisko                                                              39 Tesniaci krúžok
13 Ojnica                                                                         40 Matica M8
14 Ložisko 18x24x13                                                      41 Podložka Ø8
15 Kľukový čap                                                               42 Skrutka B3,9x19
16 Tesnenie kľukovej skrine                                            43 Podložka Ø4
17 Štift M8x153                                                               44 Rozperná trubka
18 Podložka Ø6                                                               45 Mriežka
19 Matica M6                                                                   46 Clona
20 Matica hlavy valca                                                     47 Tieniaci plech
21 Podlžka Ø8                                                                 48 Tlmič výfuku zostava
22 Hlava valca                                                                49 Tesnenie výfuku
23 Matica M6                                                                   50 Skrutka M8x12
24 Podložka Ø6                                                               51 Podložka Ø5
25 Tesnenie                                                                     52 Podložka pérová Ø5
26 Izolačná podložka                                                      53 Matica M5 
27 Štift M6x30

Zapaľovanie ISKRA 1453

54 Sviečka                                                                     60 Kondenzátor
55 Káblová Koncovka                                                    61 Kontakt
56 Zotrvačníkové Magneto                                            62 Zapaľovacia cievka
57 Podložka Ø4                                                              63 Vodič vysokého napätia
58 Skrutka M4x14 
59 Priechodka 

Zapaľovanie DUCATI

64 Sviečka                                                                     72 Podložka Ø6
65 Káblová koncovka                                                    73 Podložka Ø6
66 Bezkontaktné zapaľovanie                                       74 Podložka pérová Ø6
67 Elektrický spínač                                                       75 Skrutka M4x14
68 Skratovací kábel                                                       76 Podložka vejárová Ø4
69 Držiak                                                                       77 Podložka Ø4
70 Podložka vejárová Ø6                                              78 Priechodka 
71 Matica M6

Zapalovanie VAPE 1454

79 Sviečka 80 Káblová koncovka 81 Vodič vysokého napätia  82 Rotor  83 Stator  84 Nosič statoru 85 Skrutka M5x25 86 Skrutka M4x12 87 Bezkontaktné zotrvačníkové magneto  88 Elektrický spínač A22  89 Držiak elektrického Spínača 90 Skrutka M5x16  91 Podložka Ø5 

92 Skrutka M8x12  93 Podložka Ø8 94 Regulačná klapka – zostava  95 Tiahlo 96 Pružina regulátora  97 Páka zostava  98 Skrutka M6x18 99 Vložka  100 Podložka Ø6  101 Podložka pérová Ø6  102 Matica M6  103 Záchytka  104 Rukoväť  105 Šnúra štartéru 4x1200 106 Poistný krúžok 10 107 Miska štartéra  108 Pružina  109 Štartovací bubon  110 Miska s pružinou 111 Západka 112 Pružina k západke 113 Kryt zostava  114 Podložka Ø6  115 Matica M6  116 Podložka štartéra 117 Podložka Ø6  118 Segerová poistka Ø12  119 Náboj spojky zostava  120 Podložka Ø10  121 Matica M10x1  122 Čeluste spojky  123 Pružina spojky  124 Skrutka M6x70 125 Matica M6 ONL 3248 126 Skrutka M8x20  127 Podložka pérová Ø8 128 Uzáver zostava  129 Medzipríruba zostava 130 Vymedzovacia podložka 131 Púzdro čelustí  132 Palivová nádrž plastová  133 Chladiaci Plášť 134 Zátka nádrže 135 Držadlo 136 Spona  137 Skrutka M6x14  138 Podložka Ø6  139 Matica M6  140 Matica Ventilátora  141 Podložka vejárová Ø15  142 Skrutka M8x16  143 Podložka Ø8  144 Rohatka štartéru  145 Obežné kolo ventilátora  146 Palivová kohút 2873 147 Palivová hadička  148 Čistič paliva V  149 Spojovací T-kus  150 Palivová hadička 151 Palivová Hadička  152 O krúžok  153 Prípojka – držiak bowdenu  154 Krúžok tesniaci Al  155 Skrutka prípojky  156 Objímka gorbin 

KARBURÁTOR JIKOV